girl-elementary-school-student-with-backpack-book

کلاس‎های خود را به آموک بسپارید.

کارگاه های خصوصی، آموزشگاه‌های زبان، مدارس، دانشگاه‌ها برای برگزاری کلاس‌های خود به بهترین پلتفرم نیاز دارند. ما این چالش را برای شما حل کرده ایم.

زبان فارسی روان

آموک بعلت بومی بودنش چه در قسمت کلاس‌ها و چه در داشبورد استاد، زبان فارسی روان دارد.

سرورهای قدرتمند

با سرورهای قدرتمند آموک هرگز دچار قطعی نمیشوید.

امکان دانلود ویدئوها

دانش آموزان نمی‌توانند همیشه در کلاس حاضر باشند؟ ویدئوی کلاس ضبط شده در اختیارشان قرار میگیرد.

متمایز با رقبا

انواع گزارشات حضور و غیاب

شبیه سازی کلاس‌ها با داشبورد چندگانه

برگزاری انواع آزمون

مهم‌ترین مزایا

بدون نیاز به نصب نرم افزار مجزا
انعطاف پذیری تعداد کاربران
اشتراک گذاری صدا، تصویر و تخته
بهترین پروتکل‌های امنیتی
پرقدرت ترین سرورها
بررسی سیستم کاربر قبل از ورود
امکان ثبت نشان تجاری مشتری
امکان تعریف تکلیف با بازه زمانی
ایجاد کلاس‌ها در کوتاه ترین زمان

تعرفه های Adobe Connect همراه با آزمون

طرح یک

طرح یک

۲۱۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۵ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح دو

طرح دو

۴۲۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۳۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح سه

طرح سه

۸۴۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۶۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح چهار

طرح چهار

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح پنج

طرح پنج

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۲۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح

تعرفه های Adobe Connect همراه با آزمون

طرح یک

طرح یک

۲۱۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۵ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح دو

طرح دو

۴۲۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۳۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح سه

طرح سه

۸۴۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۶۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح چهار

طرح چهار

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح پنج

طرح پنج

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۲۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح

تعرفه های Adobe Connect بدون آزمون

طرح یک

طرح یک

۱۰۵,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۵ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح دو

طرح دو

۲۱۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۳۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح سه

طرح سه

۴۲۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۶۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح چهار

طرح چهار

۷۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح پنج

طرح پنج

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۲۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح

تعرفه های Big Blue Button همراه با آزمون

طرح یک

طرح یک

۲۱۸,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۵ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح دو

طرح دو

۴۳۵,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۳۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح سه

طرح سه

۸۷۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۶۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح چهار

طرح چهار

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح

تعرفه های Big Blue Button بدون آزمون

طرح یک

طرح یک

۱۱۳,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۵ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح دو

طرح دو

۲۲۵,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۳۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح سه

طرح سه

۴۵۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۶۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح
طرح چهار

طرح چهار

۷۵۰,۰۰۰ تومان / ماهانه
 • تعداد: تا ۱۰۰ نفر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد کنفرانس: نامحدود
 • پهنای باند: نامحدود
درخواست طرح

برخی از مشتریان ما

مرکز فقهی ائمه اطهار
کانون زبان ایران
زبانکده عرفان
مرکز آموزشی سهروردی
ایده ترویج زاگرس
گروه سیدجعفری

و...

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی،
خیابان ایتالیا پلاک ۷۲ واحد ۱۰

خدمات رسا

گذرگاه یکپارچه وصال

آموزش مجازی آموک

شبکه اجتماعی شمیم

پیامرسان سازمانی شمیم

درباره رسا

ارتباط با ما

درباره ما


تماس با رسا

info@rso-co.ir

 ۰۲۱-۹۱۳۱۳۹۵۷